enformasyon nedir

LazCorpion

Cyber İstihbarat
Cyber Albay
Katılım
7/8/19
Mesajlar
419
Tepkime puanı
93
Puanları
28
Konum
Dünya
Sözlükte "enformasyon" ne demek?
1. haber alıp verme, haberleşme.
2. Bilgilendirme.
3. Danışma.

Cümle içinde kullanımı
Enformasyon müdürlüğü.

Enformasyon kelimesinin ingilizcesi
n. information
Köken: Fransızca

Enformasyon nedir? (Felsefe)
Günümüzde, biyolojide, nöro-psikolojide, psikolojide, kumanda ve ayar tekniğinde, ekonomide ve toplumbilimde olduğu kadar, felsefede ve özellikle bilgi teorisi’ nde büyük bir önem kazanmış olan, sibernetiğin ve özellikle enformasyon teorisinin temel kavramı. Enformasyonun sözcük anlamı bildirme, haberdir. Bilimsel enformasyon kavramı, soyutlama faaliyetinin ve genelleştirmenin yüksek bir düzeyinde, maddenin temel bir özelliğini, yani maddi sistemler arasındaki karşılıklı-etkinin enformasyonel yanını dile getirir. Bu anlamda, bir ölçüde enerji kavramıyla kıyaslanabilir. Maddi sistemlerin karşılıklı-etkisi maddi ve enerjisel yanlardan başka, bir de enformasyonel yana sahiptirler. Bu maddi, enerjisel ve enformasyonel yanlar, her zaman bir bütünlük oluştururlar.

Canlı doğanın içindeki tüm biyolojik sistemlerde, insan toplumu içindeki tüm toplumsal sistemlerde ve insanlar tarafından yapılmış olan teknik, sibernetik sistemlerde -otomatlar, hesap makinaları- olduğu gibi, maddenin tüm gelişim basamaklarında, -ki bu basamaklarda kendini ayarlayan sibernetik sistemler karşılıklı-etki içinde bulunurlar- bu sistemler, davranışlarını ayarlayabilmek için, çevrelerinden gelecek enformasyonlara gereksinim duyarlar. Bu enformasyonlar, maddi sistemlerin tümünü, onların yapı9lan aracılığıyla, potansiyel olarak içerirler. Bu nedenle, bir sistemin enformasyonları, onun düzeninin, örgütlülüğünün ölçüsü olarak kabul edilir. Bu potansiyel enformasyon, kendilerini ayarlayan sibernetik sistemlerin, çevreleriyle kurdukları karşılıklı etki içinde, bir sistemin yapısının ve değişiminin diğer bir sisteme yansımasıyla, edimsel enformasyonlara dönüşürler böylece diğer sistem, kendi çevresine ilişkin enformasyonlar elde ederek, kendi davranışlarını düzenlemek için bu enformasyonları işleyip değerlendirir.

Maddi sistemlerin enformasyonlar içerme ve bunları karşılıklı-etki içinde sistemlere aktarma özellikleri yansımanın çeşitli gelişim basamaklarının dayanağını da oluşturur. Enformasyon, aynı zamanda, sinyalleştirme ilkesiyle de ilişki içindedir. Sinyal, enformasyonun taşıyıcısıdır ve enformasyon, içinde enformasyonun kodlanmış olduğu belirli bir sinyal düzeni ya da belirli bir yapı biçiminde var olur.

Enformasyon süreçleri, organizmaların çevrelerine uyma süreçlerinde, kalıtım süreçlerinde, yüksek düzeydeki canlıların sinirsel faaliyetlerinde, insanın bilgi edinme sürecinde, toplumsal haberleşmede, toplumun gelişiminde vb. gerçekleşirler.

Enformasyon teorisinde, enformasyon, nicelik yanıyla belirlenir, nitelik yanı, yani içeriği göz önüne alınmaz. Bu nedenle de, bir sinyalin, olanaklı sinyaller içinde ortaya çıkabilme olasılığı diye tanımlanır ve ölçü olarak da «bit» kullanılır. Bir bit, olanaklı iki sinyal arasından bir sinyalin seçilmesiyle elde edilen sinyal miktarıdır.

 
Üst